2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019)
24-27 Nisan 2019

I.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi Ödülleri

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • En iyi 3 çalışmaya verilir.

 • Ödül, umut vaat eden bir dergide yayınlanma potansiyeli olan derleme ya da araştırma makalelerine verilir.

 • Kongre Gala Yemeği Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Ödül alan çalışmalara ödül belgesi verilir.

 • Ödül Kurulu tarafından seçilir.

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • En iyi 3 çalışmaya verilir.

 • Ödül, umut vaat eden bir dergide yayınlanma potansiyeli olan araştırma makalelerine verilir.

 • Kongre Gala Yemeği Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Ödül alan çalışmalara ödül belgesi verilir.

 • Ödül Kurulu tarafından seçilir.

GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLLERİ

 • II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresine katılan genç bilim insanlarının, bilimsel kongrelere katılımlarını teşvik etmek ve alanında daha kaliteli çalışmalar yapılmasını desteklemek için lisans ya da lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilerden sözlü/poster bildiri ile başvuran başarılı genç araştırmacıları desteklemek amacıyla kongre bilimsel komitesi bu değerlendirmeyi yapar.

 • Genç Araştırmacı Ödülleri, kriterlere uygun çalışmaların birinci yazarı ve sunucusu olana verilecektir. Araştırmacıların bu ödülü alabilmeleri için mutlaka kongreye kayıt yaptırmaları, katılmaları ve sunumlarını yapmış olma şartı aranır.

 • Dereceye giren Genç Araştırmacılara ödül belgesi verilir.

 • Ödül Kurulu tarafından seçilir.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM TOPLUMSAL KATKI ÖDÜLÜ

 • Alanında ülkemizde ve yurtdışında önemli çalışmalar imza atmış, alana katkı sağlamış bilim insanları arasından seçilir.

 • Düzenleme ve Ödül Kurulu tarafından seçilir.

İHSLC 2018 ÖDÜLLERİ

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • 1st Place Winner
  Deniz EKİNCİ, Aysun ÖZKAN, Ozan SALİM, Aslı TOYLU, Melike ULUBAHŞİ BAĞCI, Levent ÜNDAR

  ‘Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarında Kemik İliğinde CD4+CD25+ FoxP3+ PD-1+ Regülatör T Hücrelerin Düzeyinin Belirlenmesi’
 • 2nd Place Winner
  İshak Suat ÖVEY

  Investigation of jointly and therapeutic effect of Imatinib and Astaxanthin on MCF-7 Breast Cancer Cell lines: Involvement of TRPV1 Channels
 • 3rd Place Winner
  Dilan DENİZ, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

  Hemşire Tarafından Verilen Eğitim Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Semptom Kontrolü ve Sağlık Davranışlarını Etkiler Mi?

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • 1st Place Winner
  Rosen DIMITROV, Kamelia STAMATOVA-YOVCHEVA, Omer Gurkan DILEK
  David  Gospodinov Yovchev, Radoslav Miyahlov

  ‘Imaging Anatomy of Rabbit Adrenal Glands’
 • 2nd Place Winner
  Özlem FENTOĞLU, Burak DOĞAN, Esra Sinem KEMER, F. Yeşim KIRZIOĞLU

  Periodontitisli Bireylerde Salya Laktoferrin Seviyelerinin Değerlendirilmesi
 • 3rd Place Winner
  Georgeta PAVALACHE

  Comparative Pharmaco-Chemical Study Between Bacteriostatic Sulphamides and Antidiabetic Sulphamides

GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLLERİ

 • 1st Place Winner
  Murat GÜRBÜZ, Serdal ÖĞÜT

  ‘Deney Hayvanlarında Zeytin Yaprağı Ekstraktının Streptozotosin Kaynaklı Diabetes Mellitus Üzerine Antidiyabetik Etkisi
 • 2nd Place Winner
  Gülçin YAVUZ TÜREL, Vehbi ATAHAN TOĞAY, Dilek AŞCI ÇELİK, Eda EVGEN TÜLÜCEOĞLU, Pınar ASLAN KOŞAR

  ‘Emamectin Benzoate: Is There Any Genotoxic Risk?’
 • 3rd Place Winner
  Elisa ÇALIŞGAN, Burcu TALU, Oğuzhan ALTUN, Numan DEDEOĞLU, Burak DUMAN

  Evaluation The Effects of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Exercises Myofascial Releasing Maneuvers and Home Exercises on Restriction of Jaw Movements Measurements in Patients with BruxismÖNEMLİ TARİHLER

 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ
 • 5 NİSAN 2019
 • KONGRE KAYIT ÜCRETİ YATIRMA
 • 16 NİSAN 2019
 • TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİMİ
 • 17 MAYIS 2019
 • BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ SON KONTROL VE REVİZYON TARİHLERİ*
 • *Bildiri başlığı ve yazarlarda değişiklik yapılamayacaktır. Bildiri kitaplarında yer alacak halleri için 15.04.2019-17.04.2019 tarihleri arasında sistem revizyon için açılacaktır. Süre sonunda sizlerden gelen değişiklikler ışığında bildiriler kitaplardaki yerini alacaktır. Kongre kitaplarının yayınlanma tarihi 13.05.2019’dur.
 • 15-17 Nİsan 2019
 • KONGRE TARİHİ
 • 24-27 NİSAN 2019
 • KONGRE KİTABININ YAYINLANMASI
 • 19 HAZİRAN 2019İHSLC 2018

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR | Hüseyin KARAOĞLU © 2017