2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019)
24-27 Nisan 2019

Bildiri Yazım Kuralları

 • Çalışmasını Kongre kitabında "Tam Bildiri" olarak yayınlanmasını isteyen katılımcılarımı için kurallar belirlenmiştir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.
 • Kongrede sunulacak "Poster Bildiriler" için yazım kuralları ve örnek formatı belirlenmiştir. Yazım kuralları için TIKLAYINIZ. Örnek format için TIKLAYINIZ.
Konu Başlıkları
 • Dahili/Temel/Cerrahi Tıp Bilimleri
 • Diş Hekimliği
 • Eczacılık
 • Veterinerlik
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Ebelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Gerontoloji
 • Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Kimya vd.)
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Yaşam Boyu Eğitim
 • Diğer Multi Disipliner Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanları.


Sözel / Poster Bildiri
 • Kongreye derleme ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.

 • Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir.

 • Sözel/Poster Bildiriler; 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.

 • Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme panelini kullanınız.

 • Özet bildiriler belirtilen kurallar çerçevesinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.

 • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TIMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.

 • Bildiri Özeti yukarıdaki başlıklar altında anahtar sözcükler hariç en fazla 300 kelime ile sınırlandırılmalı ve Times New Roman yazı karakteri, 12 punto, metin iki yana yaslı, satır aralığı 1.5 olarak düzenlenmelidir.

 • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

 • Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.

 • Sunulan bildirilere kongre sonrasında kongrenin web sitesinden “PDF” formatında yayımlanacak olan Kongre Kitabından ulaşılabilecektir.

 • Bütün bildiriler çift kör-hakem (double blind reviewing) süreciyle değerlendirilmektedir.

 • Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.

 • Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha önce bir başka kongrede sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olması şartı aramaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER

 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ
 • 5 NİSAN 2019
 • KONGRE KAYIT ÜCRETİ YATIRMA
 • 16 NİSAN 2019
 • TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİMİ
 • 17 MAYIS 2019
 • BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ SON KONTROL VE REVİZYON TARİHLERİ*
 • *Bildiri başlığı ve yazarlarda değişiklik yapılamayacaktır. Bildiri kitaplarında yer alacak halleri için 15.04.2019-17.04.2019 tarihleri arasında sistem revizyon için açılacaktır. Süre sonunda sizlerden gelen değişiklikler ışığında bildiriler kitaplardaki yerini alacaktır. Kongre kitaplarının yayınlanma tarihi 13.05.2019’dur.
 • 15-17 Nİsan 2019
 • KONGRE TARİHİ
 • 24-27 NİSAN 2019
 • KONGRE KİTABININ YAYINLANMASI
 • 19 HAZİRAN 2019İHSLC 2018

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR | Hüseyin KARAOĞLU © 2017