6. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
6th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2023)
2-5 Mart 2023

 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  İstiklal Kampüsü
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
  Salda Gölü
  Yeşilova / BURDUR
 • slider
  Sagalassos Antik Kenti
  Ağlasun / BURDUR
 • slider
  Kibyra Antik Kenti
  Gölhisar / BURDUR

Bildiri Yazım Kuralları

 • Sisteme yükleyeceğiniz özet metin bildirilerinizi (Sözlü/Poster) aşağıdaki örnek bildiri formatına uygun olarak hazırlayınız. Özet bildiri formatı için TIKLAYINIZ.
 • Çalışmasını Kongre kitabında "Tam Metin Bildiri" olarak yayınlanmasını isteyen katılımcılarımı için kurallar belirlenmiştir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.
 • Kongrede sunulacak "Poster Bildiriler" için yazım kuralları ve örnek formatı belirlenmiştir. Yazım kuralları için TIKLAYINIZ.
  Boş şablon veya Örnek poster sunumunu düzenleyerek hazırlayabilirsiniz.
Konu Başlıkları
 • Dahili/Temel/Cerrahi Tıp Bilimleri
 • Diş Hekimliği
 • Eczacılık
 • Veteriner Bilimleri
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Ebelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Gerontoloji
 • Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Kimya vd.)
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Hayat Boyu Eğitim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Eğitim Bilimleri
 • Diğer Multi Disipliner Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanları.


Sözel / Poster Bildiri
 • Kongreye derleme ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.

 • Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir.

 • Sözel/Poster Bildiriler; 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.

 • Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme panelini kullanınız.

 • Özet bildiriler belirtilen kurallar çerçevesinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.

 • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TIMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.

 • Bildiri Özeti yukarıdaki başlıklar altında anahtar sözcükler hariç en fazla 300 kelime ile sınırlandırılmalı ve Times New Roman yazı karakteri, 12 punto, metin iki yana yaslı, satır aralığı 1.5 olarak düzenlenmelidir.

 • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

 • Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.

 • Sunulan bildirilere kongre sonrasında kongrenin web sitesinden “PDF” formatında yayımlanacak olan Kongre Kitabından ulaşılabilecektir.

 • Bütün bildiriler çift kör-hakem (double blind reviewing) süreciyle değerlendirilmektedir.

 • Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.

 • Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha önce bir başka kongrede sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olması şartı aramaktadır.

Tüm Yazarlara Yönelik Uyulması Zorunlu Notlar Ve Şartlar
 • NOT

  Değerli katılımcılar. Kongremizde sunulmak üzere sisteme yüklenen bildiriler için sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda geniş özet talep edilmektedir. Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. Kabul edilen bildiri özetleri sonrasında yazarlara sistem tarafından bilgi verilecek, bildirinin tam metin yazar(lar)”ın tercihlerine bağlı olarak kongreye bilimsel sponsorluk yapan dergilerin sistemine makale formatında dergi yazım kuralları ve kabul şartlarına yönelik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Tüm katılımcılara ilanen duyurulur.

 • NOT

  Sayın katılımcılar tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilmiştir.


ÖNEMLİ TARİHLER

 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ BAŞLANGIÇ
 • 31 EKİM 2022
 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ SON GÜN
 • 19 ŞUBAT 2023
 • KONGRE KAYIT ÜCRETİ YATIRMA
 • 20 ŞUBAT 2023
 • TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİMİ
 • 6-11 MART 2023
 • KONGRE TARİHİ
 • 2-5 MART 2022
 • KONGRE KİTABININ YAYINLANMASI
 • 16 MART 2023
 • Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir. Tam metin yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde 6-11 Mart 2023 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (6-11 Mart 2023) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.

6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR | Hüseyin KARAOĞLU © 2022