5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
5th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2022)
10-12 Mart 2022

III.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi Ödülleri

KONGRE BAŞKANININ NOTU:

 • Hakemler tarafından ödüle aday gösterilen çalışmalar Ödül Kuruluna sunulmakta ve bu kurul da seçimlerini yaparken özet bildirileri titizlikle incelenmekte; aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak son şeklini vermektedir. Kongremizde verilen ödüller “en iyi sunum yapma” ödülü değildir, zaten kongre başlamadan hemen 1 gün önce seçim süreci tamamlanmaktadır. Özellikle belirtmek isteriz ki kongremize başvurarak hakemlerce kabul edilen çalışmaların hepsi birbirinden kıymetlidir ve bilime önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Çeşitli alanlarda verilen bu ödüllerin ana amacı siz değerli katılımcılarımızı bir yarışma ortamına sokmak değil akademik olarak teşvik etmektir. Ödül almaması çalışmanın kıymetini asla düşürmeyecektir. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederim.

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • En iyi 3 çalışmaya verilir.

 • Ödül, umut vaat eden bir dergide yayınlanma potansiyeli olan derleme ya da araştırma makalelerine verilir.

 • Ödül belgeleri, Kongre Gala Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Ödül alan çalışmalara ödül belgesi verilir.

 • Ödül Kurulu tarafından seçilir.

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • En iyi 3 çalışmaya verilir.

 • Ödül, umut vaat eden bir dergide yayınlanma potansiyeli olan araştırma makalelerine verilir.

 • Ödül belgeleri, Kongre Gala Yemeği Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Ödül Kurulu tarafından seçilir.

GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLLERİ

 • 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresine katılan genç bilim insanlarının, bilimsel kongrelere katılımlarını teşvik etmek ve alanında daha kaliteli çalışmalar yapılmasını desteklemek için lisans ya da lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilerden sözlü/poster bildiri ile başvuran başarılı genç araştırmacıları desteklemek amacıyla kongre bilimsel komitesi bu değerlendirmeyi yapar.

 • Genç Araştırmacı Ödülleri, kriterlere uygun çalışmaların birinci yazarı ve sunucusu olana verilecektir. Araştırmacıların bu ödülü alabilmeleri için mutlaka kongreye kayıt yaptırmaları, katılmaları ve sunumlarını yapmış olma şartı aranır.

 • Ödül belgeleri, Kongre Gala Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Ödül Kurulu tarafından seçilir.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM TOPLUMSAL KATKI ÖDÜLÜ

 • Alanında ülkemizde ve yurtdışında önemli çalışmalara imza atmış, alana katkı sağlamış bilim insanları arasından seçilir.

 • Ödül belgeleri, Kongre Gala Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Düzenleme ve Ödül Kurulu tarafından seçilir.

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLLERİ

 • IHSLC 2021 En Başarılı Yüksek Lisans Tezi ve IHSLC 2021 En Başarılı Doktora Tezi olarak 2 kategoride dereceye giren ilk üç teze ödül verilecektir.

 • Tezler “06 Haziran 2020 (IHSLC 2020 Bitiş Tarihi) - 26 Mart 2021 (IHSLC 2021 Bildiri Gönderim Bitiş Tarihi)” tarihleri arasında tamamlanmış ve ilgili Enstitüden mezuniyet kararı alınmış olmalıdır.

 • İlgili Katılımcılar; özet bildirilerinde anahtar kelimelerin hemen altına çalışmalarının yüksek lisans/doktora tezi olduğunu belirterek bu ödüle aday olabileceklerdir.

 • Araştırmacıların bu ödülü alabilmeleri için mutlaka kongreye kayıt yaptırmaları, katılmaları ve sunumlarını yapmış olma şartı aranır.

 • Ödül belgeleri, Kongre Gala Ödül Töreni sırasında verilir.

 • Düzenleme ve Ödül Kurulu tarafından seçilir.

 • Bu kategorideki ödüllere aday olan katılımcılarımız, geçici mezuniyet belgeleri ya da diplomalarının fotokopisi ve aday olduğu tez kategorisini belirten ayrı bir başvuru maili yollaması gerekmektedir.


ÖNEMLİ TARİHLER

 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ BAŞLANGIÇ
 • 13 ARALIK 2021
 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ SON GÜN
 • 27 ŞUBAT 2022
 • KONGRE KAYIT ÜCRETİ YATIRMA
 • 28 ŞUBAT 2022
 • TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİMİ
 • 13-16 MART 2022
 • KONGRE TARİHİ
 • 10-12 MART 2022
 • KONGRE KİTABININ YAYINLANMASI
 • 23 MART 2022
 • Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir. Tam metin yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde 13-16 Mart 2022 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (13-16 Mart 2022) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.

5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR | Hüseyin KARAOĞLU © 2021